Bedrijfsgegevens

Yasmins Body and Mind Garden

Telefoonnummer: 06-44299095
Website: www.yasminsbodyandmindgarden.nl
E-mail: Info@yasminsbodyandmindgarden.nl

KVK-nummer: 82927898
Btw-id.: NL003751591B96

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Yasmins Body and Mind Garden verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken. Jij geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer je informatie via onze website aanvraagt, ons rechtstreeks een e-mail stuurt of contact met ons opneemt voor meer informatie betreffende onze diensten. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen welke diensten u voorkeur naar uit gaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies. We krijgen ook gegevens van derden, deze beveiligen we volgens de methoden die in deze verklaring zijn beschreven.

Deze externe bronnen kunnen na verloop van tijd veranderen, maar hieronder vallen tot nu toe:

 • Partners met wie we gezamenlijke services aanbieden of met wie we gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien
 • Openbaar toegankelijke bronnen zoals openbare overheidsdatabases of andere gegevens in het publieke domein

Jij hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer je wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kun je dit weigeren. Maar als je ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om een dienst uit te werken, zul je deze dienst of service mogelijk niet kunnen krijgen.

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de gegevens die je aandraagt bij de informatieaanvraag bij Yasmins Body and Mind Garden. De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld:

 • Naam en adres; (NAW- gegevens)
 • Contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

Hoe wij Persoonsgegevens gebruiken

Yasmins Body and Mind Garden gebruikt de verzamelde gegevens om onze diensten te kunnen aanbieden en aan de persoonlijke voorkeuren te verwezenlijken. Wanneer we persoonlijke gegevens over jou verwerken, doen we dat met jouw toestemming en/of zoals nodig is om de diensten te leveren die je wenst, ons bedrijf te runnen, aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, of te voldoen aan andere rechtmatige belangen van Yasmins Body and Mind Garden, zoals beschreven in de secties 'Hoe wij Persoonsgegevens gebruiken' en 'Redenen waarom we persoonlijke gegevens delen' hieronder.

Om de privacy te verbeteren worden de gegevens die wij van jou verzamelen, wanneer jij niet bent geverifieerd (niet aangemeld), afzonderlijk opgeslagen op een lokale niet aan een server gekoppelde computer. Deze gegevens bevatten enkel bedrijfsnaam, geslacht, contactpersoon, functie, naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Communicatie. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met jou te communiceren en om onze communicatie met jou zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo kunnen we contact met je opnemen per telefoon, via e-mail of op een andere manier om jou te informeren.

E-mail. Als we van jou een e-mail ontvangen verzamelen we de inhoud van jouw aangeleverde bestanden zoals b.v. afbeeldingen en andere content wanneer dat nodig is om jou de diensten te leveren. We bewaren alle informatie die jij ons verstrekt en de inhoud van berichten die jij naar ons hebt verstuurd, zoals afspraakbevestiging en opdrachtbevestiging, website en marketing Wensen en Eisen, beeldmateriaal of vragen en informatie die jij ons hebt doorgegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yasmins Body and Mind Garden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 1, 2, 3].
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties [grondslag: 1, 2].
 • Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen [grondslag: 1, 3, 4].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren [grondslag: 3].
 • Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt [grondslag: 1, 3, 4].
 • Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie (Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder). Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen [grondslag: 1, 3].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 3].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten [grondslag: 3].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 2, 3,].
 • Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. [grondslag: 3, 4].

Yasmins Body and Mind Garden is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden. Door gebruik te maken van deze website en de diensten van Yasmins Body and Mind Garden geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

Hoe wij Persoonsgegevens bewaren

Yasmins Body and Mind Garden bewaart (persoons-)gegevens tot jij ons verzoekt deze te verwijderen of zo lang als nodig is zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de handhaving van onze overeenkomsten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Yasmins Body and Mind Garden doet er alles aan om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo slaan we de persoonsgegevens die jij aanlevert op, op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en beschermen we die gegevens door het gebruik van wachtwoorden.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins.

Google analytics. Daar wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt je hier vinden.

Social media. We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal Social media buttons. De verschillende Social media kanalen gebruiken codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze Social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste Social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes. Van de volgende Social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Yasmins Body and Mind Garden verwerkt zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies!

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Jij heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kun je contact opnemen via info@yasminsbodyandmindgarden.nl

Recht op intrekking van verleende toestemming

Je heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Eventueel door jou getekende contracten over het gebruik van beeldmateriaal zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Tot slot

Yasmins Body and Mind Garden controleert regelmatig of wij aan dit privacy beleid en/of eventuele wetswijzigingen voldoen. Als je nog vragen hebt over dit beleid, kun je contact met ons opnemen.

Yasmins Body and Mind Garden

KvK: 82927898
btw-id: NL003751591B96

Volg mij op:

© 2021 Yasmins Body and Mind Garden | Privacyverklaring